E​.​M​.​I​.​R​.​S. & Furchick – Boycott Spatie

a0833270896_10
artists: E.M.I.R.S. & Furchick
title: Boycott Spatie
keywords: Experimental, Perth
label: Dog Park
reviewer: Hollandse Nieuwe & Google Translate

Boycott Spatie by E.M.I.R.S. & Furchick was recorded at Clara, Arnhem, The Netherlands in 2015. Furchick was being hosted by Motel Spatie as an artist residency which without; this release wouldn’t have been made! Luckily it has, as with great joy in my heart I can tell you that this album passes the revue, moves rather quickly and is full of things to get your freaky imagination’s attention.

Because of that fact & the whole Dutch sound and feel in these tracks I thought to do the rest of the review in the language that the local crowds speak in Arnhem. But because not everyone is able to speak, read or understand this, I will throw in a google translation too… Exciting, isn’t it?

Feestneus
Een krokant geluids stuk dat voelt alsof de achter band van een fiets vast zit geplakt aan de grond door een extra plakkerig kauwgompje. De tram rijd langs alsof het een arrenslee is en een gebrul kruipt als een thee fluit de beerput uit. Een gezellige astmapatient met winderige windjes komt al broek hoestend vanonder het riool vandaan; een grote boze abstracte boer luid het verhaaltje uit.

“” A crisp sound piece that feels like sitting taped rear tire of a bicycle to the ground by an extra sticky chewing gum . The tram ride along as if it were a horse-drawn sleigh and a roar crawls like a tea flute from the cesspool . A cozy asthma patient with windy windjes been coming pants coughing from under the sewer from; a big bad abstract farmer loud the story out .””

Crocket sprocket
Een telefoon gesprek in de blender (geen idee hoe dat heet in het nederlands.. Een mixer?) Een hamster probeert op een rond draaiende plaat rond te lopen maar hij draait over toeren en slaat op hol. De hele boel veranderd in een mooi zooitje; staartje van het beestje vast in de koffie boon molen en zo gaat het avontuur verder.

“”A phone call in the blender (no idea what it is called in dutch .. a mixer? ) A hamster trying to walk around on a rotating plate , but he turns runaway and runaway . The lot turned into a nice mess ; tail of the animal fixed in the coffee bean grinder and so the adventure continues .””

Furbelch
Een hoop plakbandjes aan elkaar geplakt, uitgetrokken en gestrekt terwijl een malle maniak een beetje raar staat te zwijmelen met een microfoon. Op de achter grond een gebouw dat langzaam aan met de grond gelijk gemaakt wordt. Shit wordt op de grond gesmeten terwijl een gek mopper monster moppert en de aan elkaar geplakte plakband dingen belikt met een slijmerige tong.

“”A lot of sticky tapes stuck together , pulled and stretched while a crazy maniac a little weird is about to swoon with a microphone. On the ground behind a building slowly razed to the ground. Shit is thrown to the ground when a crazy grumpy monster growls and the taped tape things belikt with a slimy tongue.””

Locked in the nuclear bunker forever and no escape
Een Harry Potter moment waar in het half in elkaar gestorte gebouw open gevouwen wordt om een poort naar gekte te vormen. Hele halve zolen komen er uit gefloept, ze ratelenen & ze gillen, ze lopen rond in hun blote billen. Ze ketsen tegen de half inelkaar gezakte bouwval restanten, ze maken kat achtige geluiden die in een spannende hoek zijn gedreven. Het is een mooi zooitje.

“”A Harry Potter moment when folded open in the half paid each building to form a gateway to madness . Whole half soles come from gefloept , they rate loan and they scream , they run around in their bare buttocks. They bouncing off the half inelkaar sagging scrap heap , they make cat -like sounds that are driven into an exciting angle . It’s a beautiful mess.””

No kava for Clara
Een hele mooie flirt aan diaree, een salvo spetterpoep zo splinterdun dat het als een bruine waterval met een flinke emmer urine als pure narigheid langs je enkels naar beneden. Koekie monster babbelt als een bezeten demoon er een beetje door heen te zanniken tot een grote mechanische stalen deur de boel met een klap tot bedaren brengt. De gestolte bruine restanten krijgen een flip fluitketel show ere fluit orkest dat is als industrieel als een werkplaats met halve zolen die de instrumenten om constructies te timmeren gebruiken om gekke muziek te maken. Het houd de spanning er in en Martin Gaus krijgt er een goede druip neus van.

“”A beautiful flirt with diarrhea, a salvo splash poo so splinterdun it as a brown waterfall with a big bucket of urine and sheer misery by your ankles down. Cookie Monster chatting like a possessed demon a bit by zanniken through a large mechanical steel door with a blow things will calm down . The brown residue gestolte get a flip kettle show honor flute orchestra is like an industrial workshop with half soles that use the tools for carpentry structures to make crazy music . It keeps the tension and Martin Gaus gets a good dripping nose .””

Salted licorice stuck in your teeth
Het speeksel van een toerist in de authentieke drop winkel kan je duidelijk horen knetteren, dikke draden slijm met af en toe een hijgerige maag zweer en miniatuur boormachine bewerkers die stiekem gaatjes in de tanden aan het prakken zijn. Ze dansen want hun geknetter lijkt wel hollandse klompen dans-voer voor super mini werkers.

“”The saliva of a tourist in the authentic licorice store you can clearly hear crackling , thick mucus threads with occasional remorselessly peptic ulcer and miniature drill processors that are secretly cavities in the mash . They dance for their crackling seems dutch clogs dance fodder for supermini workers.””

Al met al dit is een album waarvan je zegt, steek m op, lang leve de koffie shops, de wallen, de tulpen, de jan en kartrijn, de kroket, de trek automaten, de hoofd-verander medicijnen en natuurlijk die knoert harde hollandse krankjorigheid. En dat uitgedacht en gebracht door buiten landers & je kan je voorstellen dat drie maal drie is negen en ieder zingt zijn eigen lied!

“”All in all this is an album that you say , put it on, long live the coffee shops, the ramparts, the tulips, Jan and rides Rhine , the croquette , the tie breakers, the main change medications and of course those it quite hard hollandse krankjorigheid . And that devised and marketed by nationals outside and you can imagine that three times three is nine , and each sings his own song!””

Thank you Google Translate for the fine mess, you’ve got a lot to learn!
Tune in and enjoy the sound activities of E.M.I.R.S. & Furchick in the Netherlands!
https://dogparkrecords.bandcamp.com/album/e-m-i-r-s-furchick-boycott-spatie

 

Advertisements
This entry was posted in experimental, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to E​.​M​.​I​.​R​.​S. & Furchick – Boycott Spatie

  1. linda says:

    Once again a review that made sense out of nonsense while translating music for international experimental deaf ears. A win for all! And very glad I didn’t digest this on the headphones. 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s